Polityka ochrony dzieci

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Ochrony Dzieci realizowaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Gdyni.
Dokument można pobrać tutaj