mgr Joanna Kubiak

mgr Joanna Kubiak: logopeda, specjalista d.s. wczesnej interwencji logopedycznej, oligofrenopedagog. Studia magisterskie ukończyła w  Warszawie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej na kierunku Oligofrenopedagogika, studia podyplomowe Uniwersytet Gdański- Logopedia, studia podyplomowe Uniwersytet Gdański- Wczesna Interwencja Logopedyczna. Szkolenia własne:

-doskonalenie umiejętności z zakresu stymulacji polisensorycznej i wspomaganie rozwoju komunikowania się uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – Instytut doskonalenia nauczycieli ,, Solidarność”

- wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka- Europejski Instytut Socrates Scora

- edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami w Anglii- Unia Europejskich Federalistów

- praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się – Stowarzyszenie na rzecz propagowania wspomagających sposobów porozumiewania się Mówić bez Słów

- metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej

- rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych umysłowo i motorycznie we Francji- Unia Europejskich Federalistów

- kursy z zakresu wykorzystania technik komputerowych do diagnozy i terapii logopedycznej.

Nauczyciel dyplomowany.