Golden Five

 

 

                   

OFERTA

Wspieranie nauczycieli szkół gimnazjalnych w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i edukacyjnych poprzez wdrożenie i realizację międzynarodowego programu Golden Five współtworzonego, rozpowszechnianego przez ORE i rekomendowanego przez MEN.

   

Co to jest G5 ?

 • „Golden five” jest programem dostarczającym na-lom prostych i użytecznych narzędzi w codziennej pracy w  szkole.
 • Jest to interwencja edukacyjna oparta na pozytywnej psychologii, proaktywności – działaniu z wyprzedzeniem.

 

Do kogo jest adresowany ?

 •  Nauczyciele uczący w szkołach II stopnia (gimnazjach), zwłaszcza wychowawcy;
 •  Docelowo uczniowie tych szkół, szczególnie z klas pierwszych.

 

Co jest celem programu?

 • Stworzenie modelu nauczania i wychowania wspomagającego osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty uczniów, zwłaszcza zagrożonych wykluczeniem.
 • Dostarczenie nauczycielom narzędzi/ umiejętności  z zakresu kluczowych, 5- ciu „złotych”  obszarów.
 • Wspieranie n-li w pracy dydaktyczno- wychowawczej z uczniami przejawiającymi ryzykowne zachowania lub zagrożonymi takimi zachowaniami poprzez spotkania superwizyjne, merytoryczne materiały.

 

W ramach programu między innymi: szkolenie Rady Pedagogicznej i  warsztaty  podnoszące kompetencje nauczycieli.

Korzyści dla realizatorów:

 •  Możliwość przećwiczenia przetrenowania skutecznych metod.
 •  Uzyskanie nowych kompetencji do pracy z młodzieżą.
 •  Zapoznanie z konkretnymi narzędziami.
 •  Superwizje – pomoc w rozwiązywaniu problemów.
 •  N-le  realizujący program otrzymują dyplomy „Złotego nauczyciela”szkoła – certyfikat „Złotej szkoły”.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i zasad współpracy oraz realizacji programu (czas trwania, harmonogram działań, etapy wdrażania, informacje dotyczące kluczowych „złotych” obszarów) u instruktora programu – mgr Joanny Folejewskiej.