Oferta zajęć na ferie 2019

F E R I E  2 0 1 9 

 

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1.  FERIE NA WESOŁOzajęcia dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej, których celem jest urozmaicenie dnia poprzez udział w grach i zabawach, rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem. W przyjemnej atmosferze spędzanej z rówieśnikami, uczniowie będą doskonalić umiejętności pisania, czytania, liczenia oraz będą rozwijały percepcję wzrokową i słuchową.

prowadzące: Beata Wojciechowska, Dorota Derheld

18.02.19r.- 22.02.19r. (5 dni) - godz. 9:00-11:00

 

2.  „Koncentracja, relaksacja, twórcze myślenie” - zajęcia dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Celem jest pogłębienie umiejętności koncentracji oraz myślenia twórczego kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów w miłej, swobodnej atmosferze poprzez wykorzystanie różnorodnych których celem jest urozmaicenie dnia poprzez udział w grach i zabawach, poszerzanie zainteresowań; forma przyjemnego spędzenia czasu z rówieśnikami – prowadzące: Beata Gawenda-Kulczak, Aneta Parczyńska

14.02.19r. (czwartek) i 15.02.19r. (piątek) – godz. 11.30-13.30 

 

 3. „RPG w PPP” – zajęcia dla młodzieży od 15 roku życia – spotkania z grą typu RPG. Poprzez udział w rozgrywce w grze fabularnej uczestnicy będą mogli zobaczyć jak komunikować się z innymi, podejmować trudne decyzje w grupie, współdziałać by osiągnąć cel a przede wszystkim twórczo i wesoło spędzić czas w ferie – prowadzący: Marta Sulewska, Mateusz Grygiel
12.02.19r. - godz.12:00 – 14:00

13.02.19r. - godz.12:00 – 14:00

14.02.19r. - godz. 9:00 – 13:00

15.02.19r. - godz. 9:00 – 11:00

 

4. FERYJNY KLUB FILMOWY - zajęcia dla młodzieży od 15 roku życia - każdego dnia będziemy oglądać różne filmy i dzielić się refleksjami na ich temat.  Będzie to doskonała okazja do konstruktywnego i przyjemnego spędzenia wolnego czasu przy ciekawych propozycjach filmowych, prowadzący: Andrzej Pawełko, Mateusz Grygiel 

18.02.19r. - godz. 15:00-17:00

19.02.19r. - godz. 12:00-14:00ZAJĘCIA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

 

5. TRENING UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH

Wszystkiego w życiu można się nauczyć, także tego, jak być skutecznym i empatycznym rodzicem. Zapraszamy na intensywny trening, podczas którego poznamy i poćwiczymy w praktyce konkretne techniki, sposoby rozwiązywania konfliktów i innych sytuacji trudnych w relacji z dzieckiem. Zajęcia mają charakter warsztatowy, a ich celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych i poprawa relacji dziecko-opiekun – prowadzące: Izabela Derewicz-Czupryniak, Aneta Parczyńska

11.02.19r. – 15.02.19r. (5 dni) godz.: 09.00-11.00

 

6. PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW WYCHOWUJĄCYCH MAŁE DZIECI  (od urodzenia do podjęcia nauki w szkole)  

prowadząca: Anna Kosecka 

14.02.19r. - godz. 14:00-18:00

 

7. ŻYCIE W MICIE. JAK ROZMAWIAĆ Z DZIECKIEM O SEKSIE? - konsultacje indywidualne z psychologiem seksuologiem

prowadząca: Aneta Czajkowska

12.02.19 r. godz. 11:00

19.02.19 r. godz. 11:00

 

8. MEDIACJE NA FERIE

Mediacja to działanie osoby trzeciej, niezaangażowanej w spór, pomagające skonfliktowanym stronom w samodzielnym dojściu do porozumienia. W okresie ferii zimowych zapraszamy na taką formę alternatywnego rozwiązywania sporów między rodzicami, a dziećmi oraz między samymi partnerami. Celem spotkań mediacyjnych  będzie analiza przyczyn trudności oraz znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie strony konfliktu - prowadzące: Izabela Derewicz-Czupryniak i Beata Gawenda-Kulczak

11.02.19 godz. 11:30

19.02.19 godz. 11:30

 

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

 

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rezerwacja telefoniczna – 58/6233139, 58/6673501

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Opata Hackiego 13

81-213 Gdynia