mgr Dorota Derheld

 • mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • licencjat z zakresu profilaktyki uzależnień w Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy;
 • absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Wydziału Zamiejscowego w Sopocie.
 • doradca zawodowy
 • Trener szybkiego czytania i metod efektywnego uczenia się.

Szkolenia własne:

 • kurs doskonalenia zawodowego „Profilaktyka uzależnień i zachowań destrukcyjnych”
 • kurs doskonalenia zawodowego „Integralny Model Pedagogii”
 • kurs doskonalenia zawodowego „Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji”
 • kurs doskonalący „Uczeń z dyskalkulią. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne”; „Diagnoza dyskalkulii rozwojowej uczniów w wieku gimnazjalnym – metody i narzędzia”
 • kurs doskonalenia zawodowego „Konstruowanie programów autorskich”
 • kurs doskonalenia zawodowego „Mandala jako alternatywna metoda oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych”
 • warsztaty z podstaw Analizy Transakcyjnej „Mówić czy nie mówić, czyli o tym, co jawne i niejawne w komunikacji”
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego; 
 • problematyka związana z Alkoholowym Zespołem Płodowym;  
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych (zakres tematyczny: komunikacja interpersonalna, integracja, profilaktyka, relaksacja i radzenie sobie ze stresem itp.).

Nauczyciel kontraktowy.