mgr Joanna Folejewska

 

pedagog/ neurologopeda

Mgr pedagogiki UG, logopeda dyplomowany, dyplomowany terapeuta pedagogiczny, neurologopeda.

Diagnostyka i poradnictwo z zakresu przyczyn niepowodzeń szkolnych. Prowadzenie szkoleń dla rodziców uczniów z dysleksją.

Doświadczenie w prowadzeniu  indywidualnych  i  grupowych  zajęć  terapii  pedagogicznej oraz zajęć warsztatowych z zakresu: postrzegania siebie i swoich uczuć, radzenia sobie z trudnymi emocjami,  profilaktyki uzależnień (program wychowawczo - profilaktyczny „Spójrz inaczej”).

Diagnoza i profilaktyka wad wymowy oraz doświadczenie w prowadzeniu terapii logopedycznej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.  Terapia osób z zaburzoną komunikacją językową spowodowaną uszkodzeniem ośrodków mowy (neurologopedia).

Ukończone kursy i szkolenia m.in. z zakresu: pracy z dziećmi z ADHD, metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, I i II ST. Kinezjologii Edukacyjnej, licencja Glottodydaktyki.

Nauczyciel dyplomowany.