mgr Karolina Podrażka

Mgr psychologii UG, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi. Szkolenia własne: kurs doskonalący Metoda Ruchu Rozwijającego
W. Sherborne, kurs podstawowy w zakresie EEG-Biofeedback, kurs
podstawowy i rozwijający treningu trudności w uczeniu się według metody
Warnke'go. Nauczyciel mianowany.