Kto znajdzie pracę?

KTO ZNAJDZIE PRACĘ?
SZACUNKI ZAPOTRZEBOWANIA NA GŁÓWNE GRUPY ZAWODÓW.

 

Wybierając dalszą drogę edukacji warto zadać sobie pytanie odnośnie swoich szans
na przyszłym rynku pracy, starać się odpowiedzieć na pytanie w jakich zawodach będzie najłatwiej znaleźć pracę. Mimo bardzo niestabilnej sytuacji, można spróbować przewidzieć, którym branżom czy zawodom nie będzie groziło w przyszłości na większą skalę bezrobocie.

 

Z badań Rządowego Centrum Studiów Strategicznych wynika, że największy wzrost zapotrzebowania do 2010 roku powinien nastąpić w następujących grupach zawodowych.

 • agenci biur pomagających w działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi,
 • techniczny personel obsługi komputerów,
 • operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego,
 • fizycy chemicy i pokrewni,
 • gospodarze budynków, zmywacze szyb i podobni,
 • operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych i robotów przemysłowych w przemyśle elektromaszynowym,
 • informatycy,
 • sekretarki i operatorzy maszyn biurowych,
 • specjaliści nauk społecznych i pokrewni,
 • robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metali i materiałów pokrewnych,
 • pracownicy usług ochrony,
 • pracownicy do spraw finansowych i statystycznych,
 • specjaliści do spraw biznesu,
 • niektórzy specjaliści szkolnictwa i wychowawcy,
 • pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu,
 • architekci inżynierowie i pokrewni,
 • ładowacze nieczystości i pokrewni,
 • pozostali pracownicy obsługi biurowej,
 • pracownicy opieki osobistej i pokrewni,
 • operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

 

Opracowała:
Joanna Wasilewska
(na podstawie danych ze stron internetowych
Rzżdowego Centrum Studiów Strategicznych)