Informacje o szkołach i zawodach

Gdzie szukać informacji o szkołach i zawodach Informacje dla nauczycieli rodziców i uczniów

 

Źródła pisane

 1. Informator o szkołach ponadgimnazjalnych wydany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku (dostępny u pedagoga szkolnego lub w bibliotece).
 2. Klasyfikacja zawodów i specjalności (wyd. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1995 r. ). Dostępna w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i w Pomorskim Miasteczku Zawodów (adresy poniżej).
 3. Joan Kelly-Plate i Ruth Volz-Patton „Zaplanuj karierę" wyd. Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność 1998. Pozycja zawiera wiele przydatnych informacji, m. in. proste opisy zawodów.
 4. Ulotki informacyjne wydawane przez poszczególne szkoły.

 

Technologia komputerowa

 1. Komputerowe programy pomocy, np. program „Wyprawka Maturzysty" dostępny w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Gdyni,
 2. Strony internetowe:

 

Instytucje i miejsca gdzie można zdobyć materiały i informacje.

 1. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Dla uczniów dzielnicy Gdynia - Chylonia Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2, ul. Opata Hackiego 13, tel. 623-31-39.
  • Poradnia prowadzi również:
  • konsultacje i doradztwo indywidualne w sprawie kształcenia ponadgimnazjalnego dla uczniów i ich rodziców,
  • diagnozę zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
  • zajęcia warsztatowe wspomagające uczniów w wyborze dalszego etapu kształcenia i drogi zawodowej.
 2. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, Wydz. Kształcenia Ponadgimnazjalnego (strona internetowa podana powyżej).
 3. Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości, Gdynia, ul.10 lutego, tel.620-88-62.
 4. Pomorska Wojewódzka Komenda OHP, 89-767 Gdańsk, ul. Dolna 4, tel.301-79-16.
 5. Giełda Szkół – organizowana corocznie w marcu w X L. w Gdyni, ul. Władysława IV 58 (dokładny termin podawany w prasie lokalnej).
 6. Pomorskie Miasteczko Zawodów, Gdynia ul. Olimpijska 2 tel.622-20-52.

 

Opracowała:
Joanna Wasilewska
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Gdyni