Z czym do psychologa?

„ Z CZYM DO PSYCHOLOGA? "

 

Często słyszymy takie stwierdzenie, że „do psychologa chodzą tylko wariaci i świry".
Kiedy zastanawiałam się nad różnymi opiniami dotyczącymi psychologów przypomniałam sobie zdarzenie, kiedy to wychodząca z mojego gabinetu osoba podziękowała mi za rozmowę i powiedziała: " bałam się tu przyjść, a tymczasem było to zupełnie normalne spotkanie".
Początkowo ucieszyłam się i odebrałam to jako miły komplement. Po dłuższym jednak namyśle zasępiłam się.
Powyższa wypowiedź odzwierciedla ogólny stosunek do zawodu psychologa. Powszechnie sądzi się, że psychologowie są pomyleni, najgorsze problemy mają sami ze sobą, innym doradzają a sami nie potrafią ułożyć sobie życia. Kładą kogoś na kozetce i od tego ma się mu polepszyć życie. Jednym spojrzeniem potrafią zobaczyć wszystko to co kryje się w człowieku. A na dodatek są lekarzami psychiatrami.
Jeśli ktoś decyduje się na wizytę u psychologa, to też ma nie najlepszego notowania. Mówi się o nim: „wariat", „świr", „ czub" albo milczy znacząco.
Nic bardziej błędnego!
Spróbuję pokazać Państwu czym zajmują się psychologowie i z jakimi sprawami można się do nich zwracać.
Jak w każdym zawodzie tak i w tym spotykamy ludzi, którzy minęli się z powołaniem albo popełniają błędy. Są też tacy, którzy bardzo lubią swoją pracę i realizują się w niej. Psychologowie są po prostu różni- tak jak ludzie, jak inne grupy zawodowe ,np. lekarze, nauczyciele
Połowa sukcesu w tych zawodach zależy od umiejętności kontaktowania się z drugim człowiekiem.
Tak jak narzędziem pracy dla skrzypka są skrzypce, narzędziem pracy psychologa jest on sam.
Często nie wiemy, jak wieloma sprawami zajmują się dziś psychologowie. A oto garść przykładów, co robią dziś moi znajomi, koleżanki i koledzy ze studiów, którzy pozostali w zawodzie.
Kinga- pracuje z osobami niedosłyszącymi i głuchymi. Służy wsparciem rodzinom z takimi problemami. Uczy rodziców jak pomagać i usprawniać rozwój dziecka z dysfunkcją słuchu.
Dorota- pracuje w więziennictwie. Obok diagnozy psychologicznej osadzonych włącza się także w ich resocjalizację poprzez prowadzenie różnych grup, w których więźniowie mają możliwość lepiej poznać i zrozumieć siebie, nauczyć się żyć na wolności godnie.
Jacek – pracuje z osobami autystycznymi. Próbuje nauczyć dzieci z autyzmem „ być razem z nami".
Iwona, Lucyna i Monika – pracują w szpitalach na różnych oddziałach. Służą wsparciem pacjentom i ich rodzinom, a także personelowi medycznemu.
Bogusia – pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie diagnozuje zaburzenia psychiczne, prowadzi specjalistyczne zajęcia rehabilitacyjne poprawiające funkcjonowanie chorych
Wojtek – uczy innych jak negocjować i rozwiązywać konflikty. Prowadzi zajęcia dla menadzerów i biznesmenów.
Kasia- jest psychologiem w szkole. Wspomaga rozwój dzieci i młodzieży na terenie szkoły. Służy pomocą rodzicom i nauczycielom. Dzieciaki i młodzież mogą z Nią porozmawiać o swoich kłopotach i problemach.
Ola- pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajmuje się rozpoznawaniem specyficznych trudności w uczeniu się u dzieci i młodzieży, pomaga dokonać dobrego wyboru dalszej drogi kształcenia. Szuka przyczyn występujących u dziecka trudności wychowawczych.
Jurek – prowadzi terapię osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych członków ich rodzin.
Alicja – pracuje z narkomanami oraz osobami chorymi na AIDS i zajmuje się profilaktyką uzależnień.
Ewa -pracuje z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie w świetlicy socjoterapeutycznej, a także w Domu Dziecka.
Pomoc psychologiczna, jak Państwo widzicie, jest bardzo szeroka.
Jest nią pomoc dziecku z trudnościami w nauce lub sprawiającemu trudności wychowawcze. To także pomoc w wyborze szkoły zgodnej z możliwościami, uzdolnieniami.
Do psychologa możemy przyjść, gdy mamy trudności ze sobą lub z naszymi bliskimi, gdy w naszej rodzinie, związku małżeńskim coś się nie układa oraz gdy chcemy nauczyć się mówić „ nie". Wreszcie, pomocy psychologicznej potrzebujemy, gdy nasze życie zostało poważnie zmienione przez śmierć bliskiej i drogiej nam osoby, przez chorobę, różnorakie zaburzenia psychiczne czy uzależnienie od narkotyków, alkoholu.

 

Bardzo chciałabym, abyście Państwo nie bali się nas – psychologów.
Zapraszam do kontaktu z nami, wszak samemu gryźć się swoimi kłopotami nie warto.

 

Anna Kosecka – psycholog kliniczny