Biofeedback

EEG-Biofeedback

 

Biofeedback to biologiczne sprzężenie zwrotne. Jest metodą wykorzystywaną w wielu dziedzinach, między innymi w psychologii, w medycynie, ale także w sporcie czy biznesie. Biofeedback można określić jako środek do zdobycia kontroli nad procesami własnego ciała w celu pozbycia się stresu, uwolnienia od bólu, czy wykształcenia u siebie zdrowych nawyków życiowych. Jest to metoda terapii polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów o stanie fizjologicznym jego organizmu, aby mógł on świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, rezystancja elektryczna skóry, napięcie pewnych grup mięśni. W przypadku EEG-Biofeedback czujniki przyklejone do głowy odbierają fale mózgowe, które są wzmacniane i rejestrowane przez komputer. Komputer przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany na swoim monitorze. Grą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury i joysticka. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, gra się udaje. Przy wzroście niepożądanych pasm, nie mamy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się wysyłania najbardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych. Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych osoby trenującej, które można wyćwiczyć, określone są na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku i rodzaju wysiłku psychicznego trenującego.

 
Metoda ta jest skuteczna w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia złożoności problemu. W zależności od zaistniałych problemów trenowane są różne zakresy częstotliwości fal mózgowych. Biofeedback jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. I Właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia.
Treningi EEG-Biofeedback przeznaczone są:

  • dla uczniów mających gorsze wyniki w nauce, mimo wysokiej inteligencji,
  • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
  • zaburzeniami uwagi,
  • problemami z właściwym zachowaniem, ogólną samokontrolą,
  • kłopotami z planowaniem i właściwą organizacją pracy,
  • przewlekłymi bólami głowy,
  • nadmiernym stresem.

Zastosowanie treningu może znacznie polepszyć czynność bioelektryczną mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowaniem stanów nadmiernego pobudzenia i stanów nadmiernego hamowania. Trening poprawia koncentrację uwagi i jej utrzymanie, szybkość uczenia się, zapamiętywania i przypominania sobie, kondycję umysłową i fizyczną. Trening pomaga pokonać stres, tremę, uwierzyć we własne siły, podwyższyć samoocenę, poprawić samopoczucie.

 

Opracowała: mgr Marzanna Mróz