Informacje

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni jest placówką o zasięgu lokalnym działającą w obrębie sześciu gdyńskich dzielnic: Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Cisowa, Pustki Cisowskie i Demptowo. Zajmujemy się udzielaniem dzieciom i młodzieży szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia. Udzielamy także rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Funkcjonujemy w tym środowisku od 30 lat. Poradnia mieści się w budynku przy ul. Opata Hackiego 13.
Jesteśmy placówką, w której pracuje zespół specjalistów, dokładających wszelkich starań, by jak najlepiej służyć wsparciem, swoją wiedzą i umiejętnościami osobom potrzebującym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w równej mierze dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Gwarantujemy szeroką ofertę świadczonej pomocy. Dbamy o to, by każda osoba odwiedzająca naszą placówkę czuła, że jego problem jest dla nas ważny i dołożymy wszelkich starań, by wspólnie go rozwiązać. Jesteśmy placówką zakorzenioną w środowisku, żywo reagującą na jego potrzeby.

Do zadań poradni należy w szczególności:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
 • Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 • Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni orzeka także o potrzebie kształcenia dzieci z autyzmem, dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących na terenie gminy Gdynia.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły. Warsztaty na terenie szkół:
  - Z zakresu profilaktyki uzależnień.
  - Profilaktyki HIV/AIDS.
  - Zajęcia integracyjne.
  - Warsztaty doskonalące umiejętności negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów.
  - Autoprezentacja.
  - Efektywne poszukiwanie pracy.
  - Jak radzić sobie ze stresem.
  - Inne.