Dzieci w wieku przedszkolnym

Oferta dla dzieci w wieku przedszkolnym:


DIAGNOZA SPECJALISTYCZNA

BADANIA PRZESIEWOWE

TERAPIA DLA DZIECI

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI


DIAGNOZA SPECJALISTYCZNA

Interdyscyplinarna diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

  • predyspozycji i uzdolnień,
  • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
  • specyficznych trudności w uczeniu się.

 
BADANIA PRZESIEWOWE

Przesiewowe badania słuchu - program „Słyszę”. Konsultacje dla nauczycieli  i rodziców

Przesiewowe badania wzroku - program „Widzę”. Konsultacje dla nauczycieli i rodziców.

Przesiewowe badania psychologiczne dzieci pięcioletnich  i sześcioletnich w kierunku ryzyka dysleksji i wczesnego wykrywania niepowodzeń szkolnych.

Przesiewowe badania dojrzałości matematycznej u dzieci pięcioletnich.

Przesiewowe badania logopedyczne i psychologiczne w przedszkolach i szkołach.

 

TERAPIA DLA DZIECI

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci ryzyka dysleksji w wieku 5-6 lat prowadzone  w oparciu o Metodę Dobrego Startu.

Terapia logopedyczna

Terapia matematyczna

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami w rozwoju prowadzone metodą EEG-Biofeedback.

Zajęcia terapeutyczne  dla dzieci ryzyka dysleksji prowadzone metodą Warnke.

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI

„ Bawię się i uczę”- zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla dzieci 5-6 letnich ukierunkowane na wspomaganie ich rozwoju.


 

Terapia logopedycznaIndywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z opóźnieniami w rozwoju mowy oraz wadami wymowy.

EEG- Biofeedback

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i zaburzeniami rozwojowymi.
Metoda: trening z użyciem aparatury EEG-Biofeedback
Cel zajęć:

  • zmiana zapisu EEG,
  • poprawa funkcjonowania w wybranych obszarach (np. koncentracja uwagi)

Czas trwania: raz w tygodniu 1 godzina


Metoda Warnke

Metoda Warnke opiera się na założeniu, że aby poprawić funkcjonowanie poznawcze należy odpowiednio trenować: automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności motorycznych, automatyzację koordynacji półkul mózgowych oraz rozwój i automatyzację ‘wzrokowego języka’.  

W związku z tym trening metodą Warnke obejmuje dwie główne sfery: trening podstawowych funkcji przetwarzania spostrzeżeń oraz trening lateralny. Obydwa te treningi wykonuje się przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Regularny trening przyczynia się do lepszej synchronizacji obu półkul przez aktywowanie istniejących, ale nieaktywnych włókien nerwowych, w stosunkowo krótkim czasie.

W badaniach nad efektywnością terapii wykazano, że u uczniów, którzy otrzymali dodatkowe lekcje w czytaniu i pisaniu (tradycyjny trening) nastąpiła poprawa o 6,3%, a w grupie uczestniczącej  w treningu funkcji podstawowych i treningu lateralnym wg metody Warnke poprawa wyniosła 42,6%.

Jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Dużą rolę odgrywa jednak motywacja i zaangażowanie zarówno klienta jak i terapeuty.