mgr Beata Gawenda-Kulczak

Mgr pedagogiki UG, studia podyplomowe "Socjoterapia" PWSH, kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży z zakresu: komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z trudnymi emocjami, efektywnego uczenia się, twórczego myślenia, doskonalenia relacji rówieśniczych, profilaktyki. Prowadzenie zajęć warsztatowych dla rodziców uczniów z dysleksją. Szkolenia własne: praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania, praca z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, praca z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych, I° Kinezjologii Edukacyjnej dr P. Dennisona, problematyka związana z Alkoholowym Zespołem Płodowym, prawa dziecka. Nauczyciel dyplomowany.