mgr Andrzej Pawełko

Mgr pedagogiki specjalnej - resocjalizacja UG, mgr psychologii SWPS Warszawa, mgr ekonomii UG, Studia Podyplomowe z zakresu Etyki przy UG, Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii przy OTIEP Sopot, Studia Podyplomowe Literacko - Artystyczne Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Studia Podyplomowe – Psychologia w sporcie w SWPS, Studia Podyplomowe ,,Mediacje Sądowe i Pozasądowe” w Ateneum – Szkole Wyższej w Gdańsku (Dyplomy Mediatora: Konfliktów Rówieśniczych Szkolnych i Oświatowych; Rodzinnego; W Sprawach Karnych i z Nieletnim Sprawcą Czynu Karalnego; Gospodarczego). Szkolenia własne nt. "profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych", "Spójrz inaczej na agresję", "Jak konstruować programy profilaktyki", "Techniki zapamiętywania", "Zarządzanie stresem", "Asertywność", "Zarządzanie sobą w czasie", "Negocjacje", "Komunikacja i perswazja". Nauczyciel dyplomowany.