mgr Dominika Reglińska

Mgr psychologii UG, studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczenie w prowadzeniu indywidualnej terapii trudności szkolnych w języku polskim oraz w języku angielskim, jak również  zajęć grupowych z tematyki  efektywnego uczenia się, pracy z emocjami, bezpieczeństwa w Internecie, twórczego myślenia. Prowadzenie licznych konsultacji i szkoleń dla rodziców i nauczycieli.  Szkolenia własne: kurs EEG-Biofeedback, dwustopniowy kurs terapii trudności szkolnych Metodą Warnkego , uprawnienia do prowadzenia „Szkoły dla Rodziców”, 3 modułowy kurs doskonalący z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania , kurs doskonalący Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, kurs podstawowy w zakresie posługiwania się pismem Braille’a, kurs doskonalący „Mediacje rówieśnicze”, szkolenia z zakresy Metody krakowskiej: „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytani oraz  „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji”. Nauczyciel mianowany.