mgr Anna Kosecka

Mgr  psychologii  UG, specjalizacja podyplomowa w zakresie psychologii klinicznej, podyplomowe studia w zakresie Socjoterapii, podyplomowe studia w zakresie Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem, Podyplomowe Studium Psychologii i Psychoterapii SPCH w Warszawie. Współautorka programu profilaktyczno – edukacyjnego adresowanego do rodzin wychowujących małe dzieci „Spróbujcie być małym dzieckiem”. Od lat zaangażowana w pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzinom, a także dzieciom z innymi niepełnosprawnościami. Zainteresowania zawodowe dotyczą przede wszystkim szeroko rozumianego  wspierania rodziny wychowującej dzieci od urodzenia do szóstego roku życia  oraz wszechstronnego rozwoju dzieci. Od początku pracy w poradni wspomaga przedszkola w  realizacji ich zadań. Zajmuje się szeroko rozumianym wspomaganiem rozwoju dziecka. Posiada doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami emocjonalnymi oraz o nieharmonijnym rozwoju psychoruchowym. Liczne szkolenia własne, np. szkolenie „Podstawy systemowej terapii rodzin” Instytut Psychiatrii i Neurologii Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie, specjalistyczny kurs „Dysleksja Rozwojowa, teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna”, kurs w zakresie diagnozowania i prowadzenia terapii dziecka autystycznego w rodzinie – Fundacja  Synapsis, szkolenie „Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym” Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, kurs „Szkoła  rodziców i wychowawców”. Nauczyciel dyplomowany.